Vijesti

Nezavisni cestarski sindikat

hrvatske ceste, ncs

30.11.2022.

Main izbori za c%cc%8clana no hc

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA PREDSTAVNIKA RADNIKA U NADZORNOM ODBORU HRVATSKIH CESTA d.o.o.

Sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilnika o provedbi izbora, završeni su izbori za predstavnika radnika u Nadzornom odboru poslodavca, s konačnim rezultatima kako slijedi; 1. Lista kandidata NCS dobila je 141 glas (82 %), a 2. Lista kandidata SSHC dobila je 30 glasova (18 %). Za predstavnika radnika u Nadzornom odboru poslodavca izabran je Ljubo Roso, lista kandidata NCS, a za zamjenika je izabran Slaviša Babić, lista kandidata NCS.