Vijesti

Nezavisni cestarski sindikat

PZC Varaždin

2.12.2019.

Main sindikalne vijesti foto

Županijski sud proglasio nezakonitim štrajk u PZC Varaždinu

Na Županijskom sudu u Zagrebu danas je objavljena presuda u tužbi poslodavca PZC Varaždina protiv Nezavisnog cestarskog sindikata kojom je štrajk u PZC Varaždinu proglašen nezakonitim. Ne namjeravamo odustati od borbe za obranu interesa naših članova i povećanje radničkih prava u PZC Varaždinu, tako da ćemo nastaviti tražiti pravdu i sudskim putem i organiziranjem. Presudu je moguće preuzeti na poveznici niže.

NCS

29.11.2019.

Main screenshot  83

Razvoj znanja i sindikalne infrastrukture: rezultati provedbe projekta Speak up 2

Dana 29. studenog 2019. završili smo s provedbom projekta "Speak up 2: Jačanje sindikalnog organiziranja u sektoru cestovnog prometa", koja je započela 29. ožujka 2018. Realizacijom ovog projekta željeli smo ojačati kapacitete cestarskih sindikata kroz nacionalno i međunarodno umrežavanje, utjecati na razvoj sektorskih politika, razviti sustave informiranja i edukacije unutar Sindikata te promovirati važnost sindikalnog organiziranja.