Koronavirus i radnička prava

NCS

28.3.2020.

Main megafon prometni znak

Znajte svoja prava: Kratak pregled osnovnih radničkih prava u doba korona krize

Zakon o radu još uvijek je na snazi i potrebno je primjenjivati njegove odredbe. U ovo doba opće nesigurnosti, svjesni smo da mnoge radnice i radnici nisu sindikalno organizirani, stoga je ovaj pregled namijenjen upravo njima. Jasno je da su suradnja i dobra komunikacija između poslodavca i radnika jedini način da se nedoumice i problemi riješe u obostranom interesu. No, u slučaju da komunikacija i suradnja izostanu, radnici nisu dužni pristati na sve aranžmane koje od njih poslodavac zatraži samo zato što su za njega povoljniji. U nastavku pročitajte na kakve "ponude" poslodavca ne morate pristati i na što obratiti pažnju ako vam poslodavac otkaže ugovor o radu.