Uprava HAC-a danas je jednostrano donijela Odluku o odgodi isplate jednokratnog dodatka na plaću i dara u naravi iz članka 76. stavka 4. Kolektivnog ugovora i prvog dijela dodatka uz mjesečnu plaću iz članka 76. stavka 6. KU. Ukupno se radi o 1.000,00 kn neoporezivog iznosa (500,00 + 500,00 kn) i daru u naravi u visini neoporezivog iznosa, koji u ovom trenutku iznosi 600,00 kn.

Nepoštivanje navedenih obaveza ugovorenih Kolektivnim ugovorom i njegovim I. dodatkom Uprava je u svojoj Odluci pokušala opravdati Odlukom o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu, u kojoj ne pronalazimo temelj za neispunjavanje postojećih ugovorenih obaveza nego zabranu stvaranja novih.

Uprava u svojoj Odluci također navodi da će se isplata uskrsnice i prvog dijela dodatka uz plaću odgoditi do okončanja pregovora Vlade RH sa socijalnim partnerima i okončanja pregovora o sklapanju III. dodatka KU HAC-a. Argument okončanja pregovora o sklapanju III. Dodatka KU smatramo neosnovanim budući da je Nezavisni cestarski sindikat već odbio prijedlog Uprave HAC-a o ukidanju dodataka na plaću što znači da pregovori za III. dodatak KU nisu u tijeku, a sve i da jesu, to ne bi promijenilo činjenicu da su navedene obaveze iz važećeg KU dospjele i da za njihovo ispunjavanje nije ugovorena mogućnost odgode. Budući da je ovom Odlukom Uprava te obaveze odbila ispuniti, time je prekršila KU. Također, prema našim informacijama, pregovori Vlade RH sa socijalnim partnerima nisu započeli, ali čak i da se odvijaju, ne bi se odnosili na HAC koji je zasebna pravna osoba i na koji se ne primjenjuju kolektivni ugovori ni za javne, ni za državne službenike i namještenike, tako da ni taj argument Uprave ne smatramo osnovanim.

Činjenica je dakle da su važeći Kolektivni ugovor Hrvatskih autocesta i njegovi dodaci još uvijek temeljni dokument kojim se reguliraju prava radnica i radnika HAC-a, da Uprava nije ispoštovala dospjele obaveze iz važećeg Kolektivnog ugovora i da je odgovor koji nam stoji na raspolaganju tužba. U nastavku ovog tjedna iskomunicirat ćemo s odvjetnicima najbolji pristup i obavijestiti članove i članice o idućim koracima, koji će uključivati prikupljanje punomoći po terenu.