Mobilna aplikacija

Svrha mobilne aplikacije je ubrzanje komunikacije između sindikalnih povjerenika, članova i centrale Sindikata, a namjera je NCS-a da se cjelokupan sustav traženja i odobravanja pozajmica u budućnosti odvija putem mobilne aplikacije. Time će se smanjiti pritisak na sindikalne povjerenike i osoblje NCS-a zaduženo za vođenje financija, ali time će i članovi i članice NCS-a brže i kvalitetnije ostvarivati svoja prava.

Mobilnu aplikaciju je potrebno instalirati na pametni telefon i koristiti kao bilo koju drugu aplikaciju za komunikaciju (npr. WhatsApp, Viber i sl.). Mobilnu aplikaciju pod imenom “NCS mreža” možete pronaći u servisu koji koristi vaš telefon (Google Play Store za Android ili AppStore za iPhone).

Registracija i korištenje mobilne aplikacije - korisne informacije

Na temelju dosadašnjih upita i iskustava željeli bismo upozoriti na nekoliko važnih informacija o registraciji i korištenju mobilne aplikacije:

  • Prilikom traženja pozajmice, zahtjev obavezno šaljete svom sindikalnom povjereniku na odobrenje zajedno s priloženim dokumentom isplatne liste, a povjerenik odobreni zahtjev prosljeđuje osobama odgovornima za isplatu. Jedino ovako provedena procedura jamči pravovremeno odobrenje i isplatu sredstava. Ako iz bilo kojeg razloga niste u prilici skenirati isplatnu listu pomoću neke od aplikacija za skeniranje dokumenata (npr. CamScanner) koju možete pronaći u Google Play Storeu ili AppStoreu i instalirati na svoj mobilni uređaj, molimo da vodite računa da fotografija isplatne liste koju prilažete bude uredna i čitljiva.
  • Svaki član ima jedinstven korisnički račun koji je vezan uz uređaj na koji je mobilna aplikacija prvi put instalirana. To ima za posljedicu dvije stvari: (1) vaš sindikalni povjerenik ne može sa svojeg mobitela i svojeg korisničkog računa ispuniti vaš zahtjev za pozajmicom, nego ga svaki pojedini član treba ispuniti s vlastitog uređaja, tj. s vlastitog korisničkog računa i poslati povjereniku na odobrenje, (2) ako obrišete aplikaciju s mobitela i želite je ponovno instalirati, ili je želite instalirati na drugi uređaj, trebate se javiti svom sindikalnom povjereniku da zatraži da se vaš korisnički račun iz sigurnosnih razloga resetira kako biste mogli iznova instalirati aplikaciju.
  • Po instalaciji aplikacije, vaše ime i prezime neće vam biti vidljivo među kontaktima i neće biti dostupno ako ga sami pretražujete.
  • Detaljne upute oko registracije i korištenja mobilne aplikacije dostupne su u Uputama za korištenje komunikacijske platforme koje su svi članovi i članice dobili u tiskanom primjerku od sindikalnih povjerenika i koje su dostupne na web stranici Sindikata u digitalnom obliku (https://ncs.hr/ncs_kom_platforma_upute.pdf).
  • U slučaju bilo kakvih problema prilikom registracije i korištenja aplikacije, obratite se svom sindikalnom povjereniku.

Web aplikacija

Svrha je web aplikacije okupiti korisne dokumente i kontakte. Za pristup web aplikaciji treba se registrirati u mobilnu aplikaciju i zatim koristiti iste pristupne podatke kao i za pristup mobilnoj aplikaciji.

Web aplikacija dostupna je na web stranici: https://ncs.hr/komunikacijska-platforma