Tijekom siječnja 2019. provedena je anketa o informiranosti i načinima informiranja članova i članica Podružnice Hrvatske autoceste Nezavisnog cestarskog sindikata. Anketa je provedena na reprezentivnom uzorku od 243 sudionika koji su ispunili anketni upitnik te obuhvaća sve sektore i regije radnih mjesta članova i članica.

Anketa ispituje pet područja: 1. Informiranost članova o sindikalnim temama i aktivnostima, 2. Interes članova za sindikalne teme i aktivnosti, 3. Perspektive članova na članstvo u sindikatu, 4. Načine informiranja članova o sindikalnim temama i aktivnostima, 5. Interes članova za korištenje mobilne aplikacije i web portala Sindikata za informiranje i komunikaciju.

Rezultati ankete NCS-u će koristiti za unapređenje informiranja unutar sindikata i organiziranje sustavne terenske podrške članovima za korištenje mobilne aplikacije i web portala za informiranje i komunikaciju, koji će u upotrebu ući ove jeseni.

Rezultati ankete dostupni su u obliku cjelovitog istraživačkog izvještaja i sažetka na poveznicama niže.

Anketa je provedena u sklopu projekta „Speak up 2: Jačanje sindikalnog organiziranja u sektoru cestovnog prometa" financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

 

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Nezavisnog cestarskog sindikata.