Sukladno Statutu Nezavisnog cestarskog sindikata, dana 15. studenog 2021. godine, održana je redovna izborna Skupština NCS HCna kojoj su izabrani sindikalna tijela i sindikalni povjerenici. Više u priloženom zapisniku…