Edukaciju je otvorila Katarina Rumora, pravna savjetnica Nezavisnih hrvatskih sindikata, koja je definirala različite oblike nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu i njihove uzroke, među kojima su i odnosi moći na radnom mjestu te radni okoliš, odnosno uvjeti rada. Iznijela je podatke iz istraživanja o nasilju i uznemiravanju na radnim mjestima u Hrvatskoj, provedenog prošle godine u sedam sektora rada u kojima organiziraju sindikati udruženi u Nezavisne hrvatske sindikate. Istaknula je kako jedan od najvećih problema u praksi predstavlja slaba upoznatost radnika i radnica s mjerama zaštite dostojanstva na njihovom radnom mjestu, nejasne procedure prijave povreda, postupak imenovanja osoba za zaštitu dostojanstva bez suradnje s predstavnicima radnika te izrazito prisutno nepovjerenje radnika u učinkovitost postupka prijave povreda. Rumora je iznijela niz preporuka za bolje reguliranje zaštite dostojanstva radnika i radnica, kao što je imenovanje osobe za zaštitu dostojanstva uz suglasnost predstavnika radnika i njezino obavezno educiranje za obavljanje te funkcije, jasno definiranje nepoželjnih ponašanja na radnom mjestu, jasno određivanje sankcija za počinitelje, upoznavanje radnika s pravilima ponašanja i postupkom prijave, poticanje prijavljivanja i osiguravanje da se ono odvija na povjerljiv način te redovito ispitavanje pojavnosti nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu putem anonimiziranih upitnika.

       

Nebojša Paunović, pravni savjetnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova RH govorio je o i dalje prisutnoj neravnopravnosti spolova na radnim mjestima u Hrvatskoj te diskriminaciji i žena i muškaraca na temelju spola, navodeći mnoge primjere iz prakse. Predstavio je ovlasti, nadležnosti i praksu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te posebno njene aktivnosti vezane uz stručnu podršku poslodavcima kod izrade njihovih internih akata, statuta, pravilnika, etičkih kodeksa, a koji bi sukladno Zakonu o radu trebali osigurati učinkovitu zaštitu dostojanstva radnika i radnica od spolnog uznemiravanja i drugih oblika spolne diskriminacije. Kao primjer dobre prakse, Paunović je sudionicima predstavio Pravilnik o zaštiti studentica i studenata od seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije Pravnog fakulteta u Zagrebu, čije su odredbe primjenjive na sve tipove radnih mjesta a ne samo na visoka učilišta, te ih potakao da se njime koriste prilikom izrade ili unaprjeđenja svojih internih akata koji reguliraju ovu materiju.

 

Tove Rita Melgård predstavila je norvešku sindikalnu središnjicu Fellesforbundet koja okuplja preko 160.000 radnika i radnica u privatnom sektoru. Govorila je o zakonodavnom okviru Kraljevine Norveške koji regulira pitanja vezana uz zaštitu dostojanstva radnika te ravnopravnost spolova na radnom mjestu i u vezi s radom. Budući da je u Norveškoj važna uloga granskih kolektivnih ugovora koji se primjenjuju na nacionalnoj razini, sindikati i u okviru granskih kolektivnih ugovora sustavno rade na podizanju razine zaštite dostojanstva radnika i radnica. To čine i kroz kampanje i informiranje, pa je sudionicama i sudionicima prezentirana kampanja "Let's draw the line on sexual harassment" koja je realizirana u suradnji poslodavaca, sindikata, norveškog Inspektorata rada i pravobranitelja za ravnopravnost spolova. Osim promotivnih materijala kojima se podiže svijest o neprihvatljivim ponašanjima, u sklopu kampanje razrađeno je i popularizirano šest koraka koji mogu pomoći poslodavcima i sindikatima u prevenciji i iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima. Navedenih šest koraka čine 1. pravilna procjena rizika odnosno faktora koji mogu doprinijeti pojavi neprihvatljivih ponašanja na radnom mjestu, 2. definiranje pravila ponašanja, 3. uspostava jasnih procedura, 4. osiguravanje posljedica za nasilno ponašanje, neovisno o tome dolazi li od nadređenog, kolege/ice, korisnika/ice usluga ili treće osobe, 5. podcrtavanje odgovornosti menadžmenta, 6. normaliziranje razgovora o neprihvatljivim ponašanjima na radnim mjestima s ciljem podizanja svijesti. Više informacija, primjera i objašnjenja dostupno je i na engleskom jeziku na web stranici kampanje.

U sklopu edukacije održan je i dodatni program za članice i članove radničkih vijeća i izvršnih odbora podružnica Nezavisnog cestarskog sindikata na kojem su sudjelovali Ana Jelinić, koja je održala radionicu o uspješnom komuniciranju, te Mijat Stanić i Anđelko Kasunić koji su izlagali o okviru za rad radničkog vijeća te obavezama i ovlastima radničkog vijeća.

Ukupno je na edukacijskim formatima održanima u tri dana sudjelovalo preko 80 polaznika i polaznica.