Nezavisni cestarski sindikat u partnerstvu s Nezavisnim hrvatskim sindikatima i Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2022. provodi projekt "Prema sprečavanju i iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima u Hrvatskoj / Towards prevention and elimination of violence and harassment at workplaces in Croatia".

Projekt je sufinanciran iz programa 2014 - 2021 Social Dialogue Decent Work Norveškog fonda u iznosu od 95.999,80 EUR, odnosno u iznosu 87 posto od ukupne vrijednosti projekta (110.533,92 EUR).

Cilj projekta je ojačati kapacitete partnerskih sindikata za sudjelovanje u bipartitnom i tripartitnom socijalnom dijalogu kroz uspostavu novih i unaprjeđenje postojećih struktura radničkog predstavljanja u domeni zaštite na radu i rodne ravnopravnosti te kroz izradu i zagovaranje implementacije standarda na radnim mjestima s ciljem eliminiranja nasilja i uznemiravanja te općeg poboljšanja uvjeta rada.

Projektne aktivnosti sadrže provedbu istraživanja o raširenosti nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima, koje će biti provedeno u suradnji sa zainteresiranim sindikatima udruženima u Nezavisne hrvatske sindikate, izradu prijedloga izmjena zakonodavnog okvira te prijedloga smjernica za kolektivne ugovore, kao i izradu protokola i mjera za prevenciju, nadzor i sankcioniranje nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima. Projekt predviđa programe edukacije radnika i radnica, članova i članica sindikata te predstavnika i predstavnica poslodavaca o temi nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu i mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se ono eliminiralo te pokretanje bipartitnog i tripartitnog dijaloga s ciljem implementacije predloženih mjera.

Kroz edukacije i sindikalno organiziranje projekt će doprinijeti stvaranju novih struktura radničkog predstavljanja (npr. odbora žena i povjereništava zaštite na radu ondje gdje takve strukture još ne postoje) te potaknuti razvoj postojećih struktura radničkog predstavljanja. Provedbom kampanje o potrebi stvaranja radne okoline bez nasilja i uznemiravanja te promocijom mjera za suzbijanje nasilja i uznemiranja na radnom mjestu promovirat ćemo važnost sindikalnog organiziranja kod šire javnosti, a posebice kod žena.

 

Podržala Norveška kroz program “Socijalni dijalog – dostojanstven rad” Norveškog fonda 2014. - 2021.

Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”.