ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o.
RADNIČKO VIJEĆE R. Boškovića 22 SPLIT
Split, 30.06.2017.


ZAPISNIK S četvrte sjednice Radničkog vijeća

Na četvrtoj sjednici Radničkog vijeća održanog dana 30.06.2017. na kojoj su prisustvovali:
1.     Mijo Varnica - predsjednik
2.     Teofil Marunica - podpredsjednik
3.     Roko Jerčić-član
4.     Jure Vidović- član
5.     Ivan Padovan - član

Utvrđen je dnevni red:
1.     Zapisnik sa druge sjednice Radničkog vijeća od 25.11.2016.
2.     Rasprava o zaštiti o radu
3.     Rasprava o izvješću poslovodstva za 2016. godinu
4.     Razno

Započeto u 8 sati.


AD1) Pročitan je Zapisnik sa treće sjednice Radničkog vijeća.
Zapisnik je usvojen jednoglasno.

AD2) Sastanku R.V. sudjelovao je i referent zaštite na radu Toni Piplica s kojim smo raspravljali kako kontrolirati konzumaciju alkohola za vrijeme radnog vremena. R.V. predlaže da se kontrole vrše redovito i da se svako kršenje zakona sankcionira s tim se složio i referent zaštite na radu. Po njegovim riječima u firmi postoje 3 alkotestera pa bi se trebali i koristiti, niti jedan zaposlenik ne smije biti izuzet od testiranja.

AD3) Raspravljalo se i o rashodovanim alatima, strojevima i vozilima i zaključak je da nitko ne zna gdje oni nestaju i kome oni idu, a mišljenja smo da bi bilo pošteno da pravo pravo prvootkupa imaju radnici tj. da se organizira centralno skladište za rashodovnu robu te potom proda na javnoj aukciji s kojom bi svi bili upoznati

AD4) Predsjednik R.V. Mijo Varnica i g. Roko Jerčić ostale članove su u kratkim crtama upoznali s financijskim izvještajem za 2016 godinu koje je radničko vijeće trebalo dobiti par mjeseci prije kao i kvartalni izvještaj o financijama koje NIKAD nije poslano a dužnost ga je dostaviti R.V. po zakonu. Također je zaključeno da su rashodi društva puno veći nego u prijašnjim godinama, a smatramo da za to nema razloga. Vijeće traži da se objasni skoro 800.000,00 kn putnih troškova, a toliko službenih vozila u upotrebi. Što se tiče smanjivana rashoda R.V. također predlaže da se raskine ugovor s zaštitarskom službom i na ta radna mjesta zaposle naši radnici koji su invalidi rada te strože kontrolira upotreba službenih vozila u privatne svrhe i izvan radnog vremena.

Radničko vijeće je raspravljalo o gradilištu Dugopolje koje je u stanju mirovanja. Imamo saznanja da se nadzornom inženjeru uredno isplaćuje ugovoreni poveći bonus svaki mjesec. Radničko vijeće predlaže da se raskine ugovor sa nadzornim inženjerom dok je gradilište u stanju mirovanja.

Radničko vijeće je raspravljalo o povećanju broja zaposlenih. Činjenica je da su prihodi svake godine skoro pa isti, a povećanjem broja zaposlenih rashodi će biti sve veći. Radničko vijeće je zabrinuto da može doći do ugrožavanja isplate materijalnih prava radnika.

AD5) Pod razno razgovarali smo o prigovorima iz nekih nadcestarija da poslovođe nisu na terenu da svatko radi šta hoće i da za to nitko ne odgovara.

I tražimo da se sva davanja tipa božićnica, regres i uskrsnica isplaćuju odvojeno od plaće.

Završeno u 12 sati.

PREDSJEDNIK R.V.:
Mijo Varnica

ZAPISNIČAR:
Ivan Padovan