Na radionici je Helena Koren, mag. psih. iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – službe za Medicinu rada upoznala sudionike sa vrstama nepoželjnih ponašanja na poslu kao što su uznemiravanje, nasilje i mobing te posljedicama uznemiravanja, nasilja i stresa na radnom mjestu na radnike, kao i na samu organizaciju.

Isto tako, sudionici su upoznati i sa zakonodavnim uređenjem rješavanja nasilja i uznemiravanja u zaštiti na radu, kao i načinima procjene psihosocijalnih rizika i mjerama prevencije s naglaskom na nasilje i uznemiravanje.

Edukacija je održana u sklopu projekta "Prema sprečavanju i iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima u Hrvatskoj" sufinanciranog iz programa 2014 - 2021 Social Dialogue Decent Work Norveškog fonda, koji provode Nezavisni cestarski sindikat (NCS), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.