Usporedni prikaz prava iz kolektivnih ugovora dostupan je u proširenom obliku u PDF-u, a za radnike Hrvatskih autocesta pojedina prava koja su između potpisa dvaju zadnjih kolektivnih ugovora rasla objedinjena su i prikazana i u obliku letka.  

Izrada usporednih prikaza provedena je u sklopu projekta „Speak up 2: Jačanje sindikalnog organiziranja u sektoru cestovnog prometa" financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

 

Objavljeni sadržaj isključiva je odgovornost Nezavisnog cestarskog sindikata.