U vrijeme drastičnih povećanja cijena motornih goriva, obavještavamo Vas da smo za sve članove NCS iz Hrvatskih cesta ugovorili mogućnost korištenja kreditne kartice za gorivo, uz popuste za motorna goriva kako slijedi:

 

Ø  QMAX DIESEL BS...........................0,55 kn/litra

Ø  DIESEL BS.......................................0,55 kn/litra       

Ø  QMAX EUROSUPER 95 BS.............0,55 kn/litra

Ø  LPG (plin) …………………………….0,35 kn/litra

 

Ugovoreni popust  na motorna goriva može se koristiti na više od 200 benzinskih postaja u Republici Hrvatskoj.

Kako se radi o poslovnoj kreditnoj kartici koju mogu ugovoriti samo pravne osobe, tako kartice glase na Nezavisni cestarski sindikat te sadrže oznaku poslodavca (HC), matični broj (001), te inicijale člana sindikata (IČ). Ovako personalizirane kartice mogu koristiti članovi sindikata za privatna vozila, po vlastitom izboru, uz mjesečni limit koji će ovisiti o slobodnom dijelu plaće svakog člana NCS HC.

Mjesečni račun ispostavlja se i glasi na Nezavisni cestarski sindikat, koji će kreditirati svoje članove do prve mjesečne plaće, kada će se svakom članu NCS HC obustaviti od njegove plaće iznos kredita za preuzeto gorivo tijekom prethodnog mjeseca.

Članovi sindikata naručuju kreditnu karticu dostavom, na e-mail, popunjene i potpisane izjave, odnosno osobnog naloga poslodavcu za obustavu pripadajućih kredita NCS od mjesečne plaće, kao i listu zadnje  isplaćene plaće, koja će se koristiti za utvrđivanje mjesečnog limita kreditne kartice.

Original popunjenog osobnog naloga poslodavcu predaje se osobno, prilikom primopredaje kartice,  ili se dostavlja preporučeno poštom na niže navedenu adresu:

Ljubo Roso, dipl. ing. prom.

NEZAVISNI CESTARSKI SINDIKAT

1000 Zagreb, Vončinina 2/IV