Briga i zalaganje za što višu razinu sigurnosti i zaštite na radu jedan je od ključnih segmenata borbe za promicanje radničkih prava. Budući da su poslovi na cesti opasni, kao sindikat brinemo da u poduzećima u kojima djelujemo unapređenje zaštite na radu bude visoko na listi prioriteta pri sklapanju kolektivnih ugovora i donošenju drugih akata koji reguliraju to područje. Također, u svakoj našoj podružnici nastojimo potaknuti organiziranje izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu jer ugovorena ili zakonom zajamčena prava postaju opipljiva i za radnike imaju smisla jedino uz sustavan nadzor njihove primjene te stalnu prilagodbu mjera i odredbi novim okolnostima i potrebama radnika, a upravo to su neke od najvažnijih zadaća povjerenika.

Ukratko, biti uspješan povjerenik radnika za zaštitu na radu znači razumjeti radne procese i rizike koje nose, poznavati propise i procedure iz područja zaštite na radu, uspostaviti komunikacijski kanal s radnicima i poslodavcem, pravovremeno i primjereno reagirati na probleme i kontinuirano nastojati djelovati u smjeru unapređivanja sustava. S obzirom da je odgovornost povjerenika velika, a spektar vještina i znanja koja mora imati za uspješno obavljanje svojih dužnosti poprilično širok, kao sindikatu nam je važno da povjerenici radnika za zaštitu na radu redovito dobivaju priliku stjecati nove uvide i znanja, razmjenjivati iskustva i jačati svoje kompetencije i samopouzdanje kako bi uspješno štitili interese radnika koje predstavljaju.

Ove smo godine u sklopu projekta „Speak up 2: Jačanje sindikalnog organiziranja u sektoru cestovnog prometa" u suradnji s Odjelom za sigurnost na radu Hrvatskih autocesta organizirali dvodnevnu obuku povjerenika i povjerenica radnika za zaštitu na radu iz poduzeća u kojima djelujemo. Tako su 23. i 24. svibnja u Šibeniku povjerenice i povjerenici iz Bina-Istre, Hrvatskih autocesta, PZC Varaždina i Županijskih cesta Split slušali o pravima i obavezama povjerenika radnika za zaštitu na radu, raspravljali o mogućnostima njihova sudjelovanja u unapređenju sustava ZNR i razmjenjivali primjere iz prakse.

Osim tema koje se u užem smislu odnose na zaštitu na radu u cestarskom sektoru, dotakli smo se i univerzalnih tema zaštite zdravlja. Kroz teoriju i praktične vježbe rada s teretima željeli smo ojačati svijest povjerenica i povjerenika o važnosti pravilnog rukovanja teretima koje, ako se zanemaruje, dugoročno ostavlja izrazito negativne posljedice na zdravlje i tijelo, osobito kod onih radnica i radnika koji su podizanju tereta, kao i izvođenju određenih pokreta, izloženi često i repetitivno. Vođenje računa o pravilnom držanju tijela i poznavanje tehnika razgibavanja preduvjet su za očuvanje zdravlja, pa se nametnuo zaključak da moramo pronaći načine da ova znanja učinimo dostupnima i primijenjenima ne samo na radnim mjestima nego već od najmlađe dobi.

 

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Nezavisnog cestarskog sindikata.