Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2021. iznosila je 7 280 kuna, što je nominalno i realno niže za 0,7% u odnosu na studeni 2021.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2021. iznosila je 9 835 kuna, što je nominalno i realno niže za 0,8% u odnosu na studeni 2021.

 

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2021. isplaćena je u djelatnosti Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta, u iznosu od 11 676 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 521 kune.

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2021. bila je u djelatnosti Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta, u iznosu od 17 324 kune, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 5 763 kune.

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,0%, a realno niža za 1,4%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,6%, a realno niža za 0,9%.

 

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 7 129 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 5,4%, a realno za 2,7%.

 

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2021. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 599 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 4,2%, a realno za 1,6%.

 

U prosincu 2021. bila su prosječno 182 plaćena sata, što je u odnosu na studeni 2021. više za 4,6%. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz i Djelatnosti zdravstvene zaštite (190), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (167).

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za prosinac 2021. iznosila je 39,25 kuna, što je u odnosu na studeni 2021. niže za 4,7%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 4,1%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za prosinac 2021. iznosila je 53,02 kune, što je u odnosu na studeni 2021. niže za 4,8%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 4,6%.

 

Medijalna neto plaća za prosinac 2021. iznosila je 6 131 kunu, dok je medijalna bruto plaća iznosila 8 025 kuna.

Autor: Državni zavod za statistiku
Objavljeno: 18.02.2022.