Naime, sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i HAC-ovom Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe, radnici imaju pravo predložiti povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja zaprima i ispituje prijave o nepravilnostima te ih u skladu s propisanom procedurom rješava s poslodavcem ili prosljeđuje ovlaštenim tijelima. Povjerljivu osobu poslodavac ima obavezu imenovati na temelju prijedloga najmanje 20 posto radnika zaposlenih kod poslodavca.

Sindikat je za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti predložio Anđelka Kasunića, predsjednika Podružnice HAC i predstavnika radnika u Nadzornom odboru HAC-a.

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, popularno zvan i Zakon o zviždačima, na snazi je od srpnja 2019. godine i njime se uređuje cijeli niz pitanja vezanih uz prijavljivanje nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Pod nepravilnostima se podrazumijeva svako kršenje zakona, uredbi, pravilnika, etičkih kodeksa i unutarnjih akata trgovačkog društva (npr. zloupotreba pravila nabave, pogodovanje, sukob interesa, manipuliranje financijskim izvještajima itd.) koje je povezano s obavljanjem poslova kod poslodavca.