HAC ONC d.o.o.
SVIM ČELNICIMA

Predmet: Regulacija prometa i radovi izvanrednog održavanja u tunelu Sv. Rok na dan 28.03.2016.


Poštovane kolege,

nastavno na događaje od ponedjeljka, 28. ožujka 2016. godine, kada se zbog radova u tunelu Sveti Rok i pripadajuće privremene regulacije prometa te pojačane prometne potražnje formirala kolona vozila koja je dosezala dužinu i do 8 km, ovim putem zahtijevamo da se poduzmu određene mjere, jer se slične stvari u budućnosti ne smiju ponoviti. Ne ulazeći trenutno u detektiranje krivca ili krivaca za nastalu situaciju, moramo naglasiti da je tvrtki nanesena šteta i ukaljan ugled te da smo kao tvrtka prezentirani kao neprofesionalni i nemarni.

Mjere se sastoje od uputa u nastavku, a očekujemo i od svih stručnih službi zaduženih za upravljanje prometnim tokom, samoinicijativu i stručniji pristup u poslu, preuzimanje odgovornosti ne samo za tekuće poslove već i za promjene i poboljšanja postojećih načina obavljanja poslova. Poboljšanja su uvijek moguća i trebamo inicirati i predlagati iste i samostalno prema upraviteljima ceste, a ne očekivati upravitelje da donose promjene. Također, način ponašanja prema korisnicima, cesti i poslu treba biti kao da smo zaposleni u vlastitoj tvrtki, obzirom da od rada u ovoj tvrtki svi živimo.

Nastavno na gore navedeno, očekujemo da stručne službe što hitnije izrade postupnike za upravljanje prometnim tokom u izvanrednim situacijama u kojima su moguća formiranja kolona vozila, a prvenstveno na kritičnim točkama (kao što su tuneli). Ukoliko postoje postupnici za situacije kakva se dogodila u ponedjeljak, onda je upitna kvaliteta istih te ih treba revidirati kako se ne bi ponovila situacija da imamo kolonu od 8 km.

Također, prije kritičnih perioda kada se očekuju značajnija prometna opterećenja, obavezno je napraviti analizu rizika i proračun propusne moći na kritičnim točkama, a posebice ukoliko se istovremeno planira i privremena regulacija prometa. Analizu rizika i proračun propusne moći temeljiti na „povijesnom" brojanju prometa u sličnom periodu proteklih godina. Napominjemo da radovi redovnog održavanja moraju biti planirani na vrijeme i izvan vršnih prometnih opterećenja, a ukoliko radovi nisu u domeni redovnog održavanja te upravitelj ceste inzistira na radovima izvanrednog održavanja, potrebno je pisanim putem upozoriti upravitelja na mogućnost formiranja kolona te se pripremiti pravovremeno za iste.

Jasno je kako su kolone vozila u vršnim periodima na pojedinim točkama neizbježne i da propusna rnoć ceste nije bez ograničenja, ali moramo pravovremeno obavješćivati javnost na mogućnost formiranja kolona, biti pripremljeni u smislu ljudstva i tehnike, reagirati na rješavanje nastalih problema te imati spremna kvalitetna alternativna rješenja, kvalitetnije vođenja prometa za pojedinu situaciju te na koncu i alternativne pravce ukoliko nismo u mogućnosti servisirati prometnu potražnju u datom trenutku.

S poštovanjem,

član Uprave
dr. sc. Boris Huzjan, dipl. ing. građ.

predsjednik Uprave
Josip Draženović, dipl. ing. građ.
 
 
 
Preuzmite ovo pismo kao PDF dokument