Potpisani Ugovor o petim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora može se pogledati na intranet stranici Hrvatskih cesta d.o.o.