Stranke su se usuglasile da će se pregovori kontinuirano održavati jednom tjedno, vodeći računa da stanke između dva kruga pregovora ne budu duže od devet radnih dana. Prvi sastanak pregovaračkih odbora zakazan je za 12. studenog 2019. u 10 sati.

Cjeloviti tekst Sporazuma dostupan je u prilogu ovog teksta i među dokumentima na web stranici Podružnice Lika ceste NCS-a, a na istome mjestu će se nalaziti i usuglašeni zapisnici nakon svakog pojedinog kruga pregovora.

Tekst prijedloga Kolektivnog ugovora na temelju kojeg će se voditi pregovori dostupan je kod sindikalnih povjerenika NCS-a.