S obzirom da u ovom trenutku još uvijek ne postoje naznake završetka ovog izvanrednog stanja pandemije koronavirusa u kojem se nalazimo, u Kolektivnom ugovoru zadržana su postojeća prava, uz sljedeće korekcije: 

  • naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora će se obračunavati u visini radnikove ili radničine mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca, uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad
  • dodatno su uređena prava radnika zaposlenih na određeno vrijeme kojima će se, ako su prije isteka ugovora o radu odradili broj sati veći od prosječnog ugovorenog punog ili nepunog radnog vremena, tako odrađeni sati smatrati prekovremenim radom
  • svim radnicima kojima iz bilo kojih razloga prestaje radni odnos, preostali sati iz preraspodjele platit će se kao prekovremeni sati.