U Zagrebu su 9. ožujka 2020. održani prvi sastanci Odbora mladih i Odbora žena NHS-a u novom sazivu. Temeljem zaključka Središnjeg odbora NHS-a svi sindikati udruženi u Nezavisne hrvatske sindikate mogu imenovati svoju predstavnicu u Odbor žena, a u Odbor mladih NHS-a sindikati imenuju predstavnika/cu pod uvjetom da je mlađi od 35 godina starosti.

Na prvim je sastancima odbora dogovoren daljnji način rada s ciljem uključivanja što većeg broja žena i mladih u sindikalne aktivnosti. Odlučeno je kako će radom Odbora mladih NHS-a koordinirati Matea Mikić iz Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, a radom Odbora žena NHS-a Marina Ivandić iz Nezavisnog cestarskog sindikata.

Na sastancima su sudjelovali predsjednik i glavna tajnica NHS-a.

Izvor:

http://www.nhs.hr/novosti/sastanak_odbora_zena_nhs-a_70822/

http://www.nhs.hr/novosti/sastanak_odbora_mladih_nhs-a_70821/