U Karlovcu je 1. i 2. travnja 2022. godine, u pozitivnoj atmosferi i ugodnom ozračju, održana edukacija Odbora žena Nezavisnih hrvatskih sindikata u sklopu projekta "Prema sprečavanju i iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima u Hrvatskoj" sufinanciranog iz programa 2014 - 2021 Social Dialogue Decent Work Norveškog fonda, koji provode Nezavisni cestarski sindikat (NCS), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Na edukaciji je Nebojša Paunović iz Ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održao interaktivno predavanje o ravnopravnosti spolova na radnom mjestu u kojem je predstavio ovlasti i nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, institucionalne mehanizme za ravnopravnost spolova kao i problematiku spolnog uznemiravanja i uznemiravanja na temelju spola.

O uzrocima same diskriminacije i nejednakim mogućnostima, kao i o seksizmu i rodnim stereotipima na radnom mjestu pobliže je sudionice edukacije upoznala Anamarija Tkalčec iz CESI-ja.

Općenito o nasilju i uznemiravanju na radom mjestu, vrstama i uzrocima nasilja govorila je Katarina Rumora iz NHS-a, nakon čega su sudionice edukacije predlagale rješenja za odredbe kolektivnih ugovora kojim bi se poboljšali mehanizmi prevencije, nadzora i sankcioniranja nasilja i uznemiravanja na radnome mjestu.

(KR)

 

Podržala Norveška kroz program “Socijalni dijalog – dostojanstven rad” Norveškog fonda 2014. - 2021.

Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”.