Rezultate provedbe projekta predstavila je voditeljica projekta Marina Ivandić, koja je zahvalila na suradnji projektnim partnerima - Katarini Rumori iz Nezavisnih hrvatskih sindikata i Josipu Šipiću iz ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova RH, kao i vodstvima svih partnerskih organizacija i institucija na prepoznavanju važnosti projekta i aktivnosti u njegovoj provedbi.

Projekt je započeo 1. siječnja 2021., a trajat će do 31. kolovoza 2022. godine. Njegova ukupna vrijednost iznosi 110.534,00 EUR, pri čemu financiranje od strane Norveškog fonda iznosi 87%, odnosno 96.000,00 EUR. Iako je trajanje projekta zahvatilo razdoblje pandemije, s obzirom na sve provedene aktivnosti i postignute rezultate, njegovu provedbu možemo ocijeniti izuzetno uspješnom.

U sklopu projektnih aktivnosti tako je provedeno istraživanje o nasilju i uznemiravanju na radnom mjestu, koje je obuhvatilo preko 2340 ispitanika/ca iz 7 sektora djelatnosti i ponudilo relevantne uvide u stanje nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima: od velikog broja doživljenih slučajeva nasilja i uznemiravanja, prisutnog problema neprijavljivanja nasilja i nesređenog sustava, do nepostojanja povjerenja radnika i radnica u sustav, kao i njihove neinformiranosti. Na temelju tih uvida pristupilo se izradi analize postojećih propisa, kolektivnih ugovora i dostupnih internih akata poslodavaca te su izrađene smjernice za kolektivne ugovore i pravilnike. Smjernice o zaštiti dostojanstva radnika i radnica gotovo u potpunosti su implementirane u 4 kolektivna ugovora (Bina-Istra, Egis ROC, Hrvatske autoceste, Lika ceste) uz obavezu donošenja Pravilnika o zaštiti dostojanstva u suradnji poslodavca i radničkih vijeća. Isto tako, s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uspostavljen je dijalog oko implementacije odredbi o zaštiti dostojanstva u Zakon o radu.

U održanim edukacijama na teme vezane uz različite aspekte nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu sudjelovalo je više od 250 ljudi: od stručnjaka i povjerenika radnika za zaštitu na radu, sindikalnih povjerenica i povjerenika te članica i članova radničkih vijeća, do predstavnica i predstavnika poslodavaca, sindikata i relevantnih institucija. U tijeku je provedba kampanje o važnosti prevencije, nadzora i sankcioniranja nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu koja će trajati do kraja provedbe projekta.