Krapina 19.01.2016.

ZAPISNIK sa
Skupštine Podružnice EGIS Road operation Croatia
Nezavisnog cestarskog sindikata


Dnevni red:
1. Potvrda članova Nadzornog i Izvršnog odbora podružnice
2. Izbor predsjednika podružnice


Skuštinu je otvorio predsjednik podružnice Denis Konta koji se osvrnuo na protekla događanja, uključujući pregovore za kolektivni ugovor i probleme na koje se naišlo. Na skupštini se raspravljalo o sastanku pregovaračkog tima sa predstavnikom poslodavca gosp. Zagorcem, i o dogovoru za početak pregovora za novi kolektivni ugovor. Predstavljeno je i financijsko stanje sindikalne podružnice koje je s 1. siječnja 2016. iznosilo 19.507,37 kn.

1. Potvrda članova Nadzornog i Izvršnog odbora podružnice

Skupština je potvrdila članove Izvršnog odbora koji po odjelima čine:
Željko Strmečki (blagajnik)
Mario Risek (vozač i cestar)
Darko Belošević (ophodar)
Željko Vukić (supervizor)
Ivan Bikić (tehnička jedinica)
Željko Kucelj (portir)
Vedran Keča (kontrola prometa i administracija).

Skupština je, na prijedlog Izvršnog odbora, za članove Nadzornog odbora potvrdila: Zorana Dleska, Boženu Lovrenčić, Alena Potoku.

2. Izbor predsjednika podružnice

Za predsjednika podružnice kandidirala su se dva člana: Mario Risek i Ivan Bikić.
Glasovanjem svih članova skupštine, veći broj glasova dobio je kandidat Mario Risek.

Skupština je završila kratkim govorom novog predsjednika podružnice te Mijata Stanića i Anđelka Kasunića o daljnjem planovima u radu sindikata.


                            Predsjednik podružnice
                            Mario Risek