Lista kandidata NCS-a na ovim izborima doista odražava strukturu zaposlenih u firmi na način da su radnici reprezentirani po sektorima i pravcima, a sada i po spolu budući da na listi ovaj put imamo i četiri žene. No samo uz podršku kolegica i kolega Radničko vijeće može biti izabrano i dobiti priliku zastupati interese radnika, zato pozivamo sve radnike i radnice da 13.4. izađu na izbore!