Seminar je održan pod stručnim vodstvom Društva za psihološku pomoć, a cilj seminara bio je upoznati povjerenike s izvorima stresa u radnom okruženju i strategijama za njegovo ublažavanje budući da se time uvelike može doprinijeti kreiranju zdravije radne klime i osigurati pravovremenu podršku osobama koje su izložene profesionalnom sagorijevanju, diskriminaciji, uznemiravanju i drugim stresnim situacijama na radnom mjestu.

Na predavanjima i radionicama polaznice i polaznici su upoznati s izravnom i neizravnom diskriminacijom, uznemiravanjem i spolnim uznemiravanjem na radnom mjestu i profesionalnim sagorijevanjem te su im prenesena znanja o izvorima i znakovima stresa, (ne)djelotovorne strategije suočavanja s njim, alati za bolje prepoznavanje izvora i znakova stresa u vlastitom radu te osnove asertivnog načina komuniciranja. 

Seminar je održan u sklopu projekta "Prema sprečavanju i iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima u Hrvatskoj" sufinanciranog iz programa 2014. - 2021. Socijalni dijalog - dostojanstven rad Norveškog fonda, koji provode Nezavisni cestarski sindikat (NCS), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.