Visina isplata od sada je definirana na sljedeći način: 

  • iz obje kase uzajamne pomoći (NCS-a i SRHCA) iznos je ograničen na dva puta veći iznos od iznosa štednje
  • visina isplate sindikalne pozajmice ograničena je na 5.000,00 kn.