Obavještavamo članove i članice NCS-a u Podružnici HAC da se sukladno Statutu Nezavisnog cestarskog sindikata raspisuju izbori za sindikalne povjerenike i njihove zamjenike na razdoblje od 4 godine. Mandat dosadašnjim sindikalnim povjerenicima završava krajem 2022. godine te je potrebno izabrati nove ili potvrditi povjerenike koji već obnašaju dužnost.

Za sindikalnog povjerenika i zamjenika sindikalnog povjerenika može se kandidirati svaki član sindikata koji je član najmanje 6 mjeseci, a kandidirati se može sam ili ga može kandidirati drugi član.

Izbor povjerenika i njihovih zamjenika provodi se na sljedeći način:

  • u Sektoru za naplatu cestarine tako da svaka naplatna postaja bira po jednog povjerenika koji između sebe biraju jednog člana Izvršnog odbora po pravcu ili tehničkoj jedinici naplate cestarine, dok članovi na naplatnim postajama koje imaju sistematizirane voditelje smjene biraju povjerenika koji je ujedno i član Izvršnog odbora
  • u Sektoru za održavanje tako da svaka tehnička jedinica održavanja bira jednog povjerenika koji je ujedno i član Izvršnog odbora; u tehničkim jedinicama Čepin, Čavle, Ispostavama Sisak i Krk izbori se neće provoditi jer su već provedeni u 2021. godini i u njima djeluje samo jedan povjerenik
  • sektori i samostalni odjeli u upravnoj zgradi ili drugim sjedištima, uprave Sektora, biraju po jednog povjerenika sukladno shemi u priloženoj tablici.

Izbore su po organizacijskim jedinicama dužni organizirati aktualni sindikalni povjerenici. Izbori se provode na način da ukoliko postoji samo jedan kandidat, ostali članovi ga potvrđuju dizanjem ruke na skupu članova ili davanjem potpisa. Ako postoje dva ili više kandidata, izbori se provode tajno na glasačkim listićima, a u slučaju biranja između tri ili više kandidata, dva kandidata s najvećim brojem glasova prolaze u drugi krug glasanja.

Obrazac za kandidaturu dostupan je kod sindikalnog povjerenika i u prilogu ove obavijesti.

Molimo sve članove da u svim organizacijskim jedinicama izaberu povjerenike kako bi mogli ostvarivati svoja prava (pozajmice, kredite iz kase i sl.). Naime, od početka sljedeće godine neće biti moguće da član sam za sebe zatraži pozajmicu bez potpisa povjerenika – potpisivanje će se vršiti digitalnim putem, tako da povjerenik neće morati biti fizički prisutan, ali će biti zadužen za određenu grupu članova i samo on će moći poslati zahtjev za bilo koji oblik kredita.