Pravila prikupljanja kandidatura i provođenja izbora bit će oglašena na oglasnim pločama prilikom raspisivanja izbora. Pravo kandidirati se na izborima za sindikalne povjerenike imaju sve članice i članovi sindikata koji su u članstvu duže od 6 mjeseci. 

Uloga sindikalnog povjerenika je da predstavlja članove unutar Izvršnog odbora Podružnice te da u komunikaciji s poslodavcem štiti i promiče prava i interese članova koje predstavlja. Sindikalni povjerenici u svom radu surađuju s radničkim vijećem i povjerenicima radnika za zaštitu na radu te u svojim aktivnostima imaju podršku centrale sindikata kroz pravne i organizacijske savjete, sudjelovanje u obrazovanju za sindikalne aktivnosti i druge potrebne formate. Prava sindikalnog povjerenika definirana su člancima 187. i 188. Zakona o radu, a pobliže su ugovorena čl. 102. - 110. Kolektivnog ugovora za Bina Istru. 

Potičemo članove i članice da se aktiviraju i kandidiraju na izborima kako bi unutar sindikata bile kvalitetno zastupljene potrebe i interesi članova svih struka i organizacijskih jedinica.