Prvi dio Komunikacijske strategije sadržava kratku analizu stanja uključujući i postojeći način komunikacije sindikata. Drugi dio strategije detaljno utvrđuje opće i specifične ciljeve, ciljne skupine, komunikacijske kanale i pristupe kojima je moguće realizirati zadane ciljeve. Treći dio Komunikacijske strategije sadržava plan komunikacijskih aktivnosti s detaljnim prikazom komunikacijskih aktivnosti kao i vremenskim rasporedom realizacije istih u sklopu provedbe projekta "SPEAK UP 2 - Jačanje sindikalnog organiziranja u sektoru cestovnog prometa". U završnom dijelu Strategije objašnjen je proces implementacije i evaluacije Komunikacijske strategije.

Kako bi se Nezavisni cestarski sindikat u javnosti profilirao kao borac za radnička prava i zagovaratelj razvoja sektorskih politika, cilj komunikacijske strategije Sindikata je približavanje rada i aktivnosti NCS-a ciljnim skupinama. Glavni cilj komunikacijske strategije u razdoblju trajanja projekta "SPEAK UP 2" (2018. – 2019.) jest učiniti vidljivima aktivnosti NCS-a usmjerene prema povećanju kvalitete, održivosti i učinkovitosti socijalnog dijaloga kroz jačanje kapaciteta sindikalnih povjerenika, umrežavanje s regionalnim cestarskim sindikatima, zagovaranje razvoja sektorskih politika te razvoj sustava edukacije i informiranja članova, kao i ostale aktivnosti koje Sindikat provodi u svrhu povećanja radničkih prava i zaštite javnog interesa.

Komunikacijsku strategiju NCS-a za razdoblje 2018. - 2019. moguće je preuzeti na poveznici niže.

 

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Nezavisnog cestarskog sindikata.