IZNOS POZAJMICE ZA ČLANOVE NCS-a OD SADA 2000 €

 

Na zadnjem sastanku Izvršnog odbora 19. travnja 2023. godine u Ogulinu donijeli smo odluku da našim članovima još više pomognemo. Budući da jedan veliki dio novca ostaje neiskorišten, izglasano je da se pozajmica sindikata od 20. travnja 2023. godine poveća na iznos od 2 000 € s rokom otplate na 12 mjeseci. Novi obrazac je dostupan među dokumentima Podružnice HAC.

 

S ostalim Podružnicama se razmatra korištenje kase uzajamne pomoći. Naš prijedlog je da se iznos kojeg članovi mogu koristiti poveća, ali o tome ćemo još, između ostalog, razgovarati na sastancima s ostalim Podružnicama.

 

NOVE CIJENE NAJMA APARTMANA

 

Zbog poskupljenja cijene održavanja apartmana za najam, odlučili smo malo povećati cijenu najma za noć u Dugoj Uvali za sezonu 2023. koja će sada iznositi 30 € po noćenju, a cijena apartmana za najam van sezone iznosit će 20 € po noćenju. Navedene cijene se odnose na članove Nezavisnog cestarskog sindikata kojima se subvencionira smještaj, dok će se za sve ostale primjenjivati cijena od 40 € po noćenju u sezoni i 30 € po noćenju van sezone.