Svaka članica i član dobit će po jedan primjerak džepnog izdanja kolektivnog ugovora svoje firme kako bi se u svakom trenutku mogli informirati o bilo kojem pitanju vezanom uz prava iz kolektivnog ugovora. 

Priprema i tisak džepnih izdanja kolektivnih ugovora provedeno je u sklopu projekta „Speak up 2: Jačanje sindikalnog organiziranja u sektoru cestovnog prometa" financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

 

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Nezavisnog cestarskog sindikata.