U utorak 18. lipnja 2019. godine održat će se izbori za radničko vijeće Egis R.O.C.-a i izbori povjerenika radnika za zaštitu na radu u firmi. Oba tijela su za radnike izuzetno važna jer ako rade u korist radnika, savjesno obavljaju svoje zadaće i koriste ovlasti koje im zakoni pružaju, itekako mogu unaprijediti položaj radnika u firmi.

Radničko vijeće je predstavničko tijelo svih radnika firme i mora biti uključeno u postupke donošenja pravilnika, preraspodjela i drugih važnih odluka kao što su kolektivni viškovi, otkazivanja ugovora o radu i sl. Iako samo sindikat može kolektivno pregovarati i time direktno izboriti veća prava i bolje uvjete rada, važno je da su radničko vijeće i povjereništvo radnika za zaštitu na radu budni, da surađuju sa sindikatom, komuniciraju s radnicima i nadziru primjenu izborenih prava.

Izbori za radničko vijeće i povjerenike radnika za zaštitu na radu održat će se od 7 do 19 sati na biračkom mjestu COKP Krapina te od 12 do 15 sati na još tri biračka mjesta: NP Zaprešić, NP Mokrice i NP Đurmanec. Kako bi izbori bili valjani, potrebno je da na njih izađe trećina svih radnika. Premda je lista kandidata u oba izbora samo jedna, sindikalna, broj radnika koji izađe na izbore i izrazi podršku predloženim kandidatima i kandidatkinjama utjecat će na položaj budućeg radničkog vijeća i povjereništva radnika za zaštitu na radu, ali i sindikata, pred poslodavcem.

Zato izađite na izbore i podržite liste svog sindikata!


KANDIDATI NCS-a NA IZBORIMA

Za radničko vijeće

članovi: Tomislav Salar, Ivana Pelin, Marko Marjanović

zamjenici: Nenad Zorko, Boris Burić, Ivan Ivanović

Za povjerenike radnika za zaštitu na radu

članovi: Sandra Kovačec, Dubravko Cvrtila, Zoran Cvrtila

zamjenici: Marija Majsec, Stjepan Buzina, Darko Cvrtila