Pod nepravilnostima se podrazumijeva svako kršenje zakona, uredbi, pravilnika, etičkih kodeksa i unutarnjih akata trgovačkog društva (npr. zloupotreba pravila nabave, pogodovanje, sukob interesa, manipuliranje financijskim izvještajima itd.) koje je povezano s obavljanjem poslova kod poslodavca.

Sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i HAC-ovom Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe koji će uskoro stupiti na snagu, radnici imaju pravo predložiti povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. Povjerljiva osoba zaprima i ispituje prijave o nepravilnostima te ih u skladu s propisanom procedurom rješava s poslodavcem ili prosljeđuje ovlaštenim tijelima. Povjerljivu osobu poslodavac ima obavezu imenovati na temelju prijedloga najmanje 20 posto radnika zaposlenih kod poslodavca.

Sindikat će za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti predložiti Anđelka Kasunića, predsjednika Podružnice HAC i predstavnika radnika u Nadzornom odboru HAC-a. Budući da za imenovanje povjerljive osobe treba prikupiti potpise najmanje 20 posto radnika, molimo članove da se jave sindikalnim povjerenicima i svojim potpisom podrže kandidata Sindikata.