Džepna izdanja kolektivnih ugovora za navedena četiri poduzeća bit će distribuirana članovima i članicama u narednom periodu.