PZC Varaždin

Ul. kralja Petra Krešimira IV 25

42000 Varaždin

Poslano e-mailom na:

mario.vdovic@pzc-varazdin.hr

zoran.kopic@pzc-varazdin.hr

uprava@pzc-varazdin.hr

                                                                           

Predmet: Povreda slobode udruživanja i učinkovito priznavanje prava na kolektivno pregovaranje

 

Poštovani,

Obaviješteni smo da su pregovori između našeg člana Nezavisnog cestarskog sindikata i PZC-a Varaždin došli u slijepu ulicu. Danas, nakon provedenog procesa traženja mandata od svojih članova i najave štrajka, vodstvo sindikata pozvalo je svoje članove na štrajk na neodređeno vrijeme.

To je pravo sukladno Zakonu o radu, Europskoj socijalnoj povelji, temeljnim konvencijama ILO-a 87 i 98. Bez obzira na to što je vodstvo djelovalo u okviru svog mandata i zakona, odbili ste vodstvu sindikata pristup radnicima i članovima u prostorijama vaše tvrtke. To nazivamo lock-outom.

Osim što je ovo jasno i očito kršenje prava koje rukovodstvo ima prema gore spomenutim propisima, zakonima i međunarodnim standardima, apsolutno vam neće pomoći u rješavanju ove situacije i stjecanju pogodnog okruženja za prekid ovog zastoja i postizanju sporazuma prihvatljivog za obje strane.

Kao regionalni predstavnik BWI-a pozivam na vašu bolju prosudbu te da dozvolite rukovodstvu pristup vašim prostorijama kako bi zajedno sa svojim članovima mogli razgovarati o trenutnoj situaciji i ako ste voljni na ispravan način pregovarati o njihovim zahtjevima, ovu situaciju možete riješiti.

Međutim, ako ustrajete na ovom neprihvatljivom i nezakonitom načinu, imajte na umu da je NCS pozvao BWI na međunarodnu solidarnost i nećemo oklijevati da pozovemo sve naše 374 članice u 128 zemalja da iskažu svoju podršku. Nadalje, napominjemo da sve više vlada i međunarodnih financijera proučava ponašanje poduzeća u postupcima nabave. Mjere međunarodne solidarnosti obično prati (inter)nacionalni publicitet koji može naštetiti ugledu vaše tvrtke.

S poštovanjem,

Coen van der Veer

Regionalni predstavnik

BWI Europa