Danas je održan sastanak s Upravom HAC-a na kojem je Uprava obavijestila Sindikat da neće isplatiti uskrsnicu, dar u naravi i dodatak na plaću koji su ugovoreni KU, a Sindikat je još jednom upoznao Upravu s namjerom kretanja u prikupljanje punomoći članova radi podnošenja tužbi. Nakon toga je održan online sastanak Izvršnog odbora Podružnice HAC na kojem je donesena konačna odluka o pokretanju sudskog postupka.

Apeliramo na članove i članice da potpišu punomoć do utorka 21. travnja jer, iako su navedena potraživanja prava iz KU, Sindikat će moći pokrenuti sudski postupak samo u ime onih svojih članova koji mu daju punomoć, što znači da svi oni koji ne potpišu punomoć neće moći ostvariti svoja prava. Dodatno, budući da se radi o individualnom a ne kolektivnom sporu, NCS po zakonu ne može zastupati radnike koji nisu njegovi članovi.

Danas su svim sindikalnim povjerenicima dostavljeni obrasci punomoći – molimo članove i članice da kontaktiraju svoje sindikalne povjerenike radi dogovora oko njihova potpisivanja.

Ovim putem još jednom naglašavamo da smo kao Sindikat i dalje, kao i uvijek dosad, spremni na solidarnost, ali da pristup jednostranog zakidanja za već dospjela materijalna prava ne smatramo solidarnim. Kako bismo izrazili solidarnost s onima među nama koji su najugroženiji epidemijom i posljedicama potresa, u idućim danima namjeravamo pokrenuti akciju prikupljanja pomoći među članstvom u kojoj će svatko moći sudjelovati solidarnim i dobrovoljnim prilogom.

Najavljen prekid isplata stimulativnih otpremnina

Na sastanku sa sindikatom, održanom 14. travnja 2020., poslodavac je obavijestio Sindikat da razmatra mogućnost donošenja odluke o prekidu isplate stimulativnih otpremnina. 

Smjernice Vlade za racionalizaciju poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu

Vlada RH je 9. travnja donijela dokument kojim se pravnim osobama u državnom vlasništvu preporuča niz mjera za racionalizaciju poslovanja uslijed epidemije. Naglašavamo da se radi o preporukama a ne o zakonu, što znači da su kolektivni ugovori i obaveze koje iz njih proizlaze i dalje na snazi, te da je i u samom dokumentu naglašeno da svaka pravna osoba u državnom vlasništvu navedene preporuke sagledava u skladu sa specifičnostima svog poslovanja te sektorskim politikama i regulaciji u okvirima kojih posluje.