Kolektivni ugovori

Županijske ceste Zagrebačke županije

Pregovori za Kolektivni ugovor za ŽCZŽ (2023.)