Kolektivni ugovori

Lika ceste

Pregovori za kolektivni ugovor Lika ceste (2019.)