Nakon 18 godina gradnje preostalo je završiti još 11 kilometara od Lekenika do Siska i autocesta Zagreb – Sisak bit će završena.

U Hrvatskim autocestama tvrde kako će oni svoje radove dovršiti u srpnju. U kolovozu bi Hrvatske ceste trebale završiti privremenu spojnu cestu kojom će autocesta biti spojena na državnu cestu prema Sisku, a potrebno još oko 500 metara kako bi se cesta spojila sa autocestom.

Prvih tri i pol kilometara iz smjera Lekenika je u potpunosti završeno, dok je preostalih sedam i pol kilometara u različitim fazama radova.