Arhiva

31.7.2014.

8583.nhs

Očitovanje NHS-a na Nacrt prijedloga Zakona o stečaju potrošača

NHS - Unatoč tome što smo na početku rada Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o stečaju potrošača poslali primjedbe u kojima smo jasno naznačili kako nije moguće osmisliti kvalitetni model bez detaljne analize postojećeg stanja, potrebni napori u tom smjeru nisu ostvareni. Naime, nekoliko podataka koji su šturo navedeni u samom tekstu Nacrta prijedloga Zakona o stečaju potrošača u dijelu ocjene stanja u kojem se navodi broj blokiranih građana i visina njihovog duga zbog neizvršenih osnova za plaćanje, bez prave analize i iz nje dobivenih zaključaka, nisu dovoljni za ocjenu stanja kao podloge za donošenje kvalitetnog zakona.