Projekt "Speak up 2: Jačanje sindikalnog organiziranja u sektoru cestovnog prometa" provođen je od 29. ožujka 2018. do 29. studenog 2019. godine i obuhvatio je tri veće cjeline: razvoj strateškog okvira zaštite na radu u sektoru, jačanje kapaciteta članova Sindikata te razvoj i unapređenje sustava informiranja i edukacije.

U prvom elementu izrađena je analiza stanja zaštite na radu u cestarskim poduzećima u kojima NCS organizira te je razvijena i predstavljena sektorska strategija zaštite na radu, u čemu su sudjelovali svi dionici uključeni u radne procese unutar sektora - stručnjaci, povjerenici radnika za zaštitu na radu, sindikat i poslodavci. Osobito je značajno što su analiza stanja (lociranje problema i primjera dobre prakse) i razvoj smjernica za unapređenje sustava zaštite na radu rađene tzv. bottom-up pristupom, dakle u oba aspekta su sudjelovale upravo one grupe kojih se ta tema najizravnije tiče: radnici putem svojih povjerenika radnika za zaštitu na radu i stručnjaci zaštite na radu iz poduzeća u kojima NCS organizira.

U drugom elementu, orijentiranom na jačanje kapaciteta članova Sindikata i radnika u sektoru, organizirane su i provedene obuke za sindikalne povjerenike i povjerenike radnika za zaštitu na radu iz osam podružnica NCS-a. Gotovo 160 sindikalnih povjerenika i povjerenica sudjelovao je u dvodnevnim edukacijama za sindikalni rad koje su održane u pet gradova (Marija Bistrica, Vrbovec, Beli Manastir, Opatija, Zadar) kako bi se približile što većem broju zainteresiranih. Polaznice i polaznici slušali su predavanja i sudjelovali u radionicama na teme rada sindikalnog povjerenika, komunikacije s poslodavcem i članovima, javnog i medijskog nastupa, kolektivnog pregovaranja i organiziranja akcija. Unapređenjem znanja i vještina više od 40 povjerenika radnika za zaštitu na radu bavila se dvodnevna edukacija održana u Šibeniku i organizirana u suradnji s Odjelom za sigurnost na radu Hrvatskih autocesta. Polaznice i polaznici sudjelovali su u predavanjima i radionicama o pravima i obavezama povjerenika radnika za zaštitu na radu, raspravljali o mogućnostima njihova sudjelovanja u unapređenju sustava ZNR i univerzalnim temama zaštite zdravlja te razmjenjivali primjere iz prakse.

Projektom je ojačana i sindikalna infrastruktura u aspektu razvoja komunikacije i informiranja uspostavom Ureda za informiranje, izradom mobilne i web aplikacije koje će ubrzati i olakšati komunikaciju članova i povjerenika unutar Sindikata i podružnica te redizajnom internetske stranice. Provedena je i anketa među članovima Podružnice HAC kojom je stečen uvid u razinu informiranosti članova i načine njihova informiranja te su na temelju dobivenih rezultata izrađeni letci i brošure kojima se članovima želi približiti rad mobilne aplikacije i informirati ih o pravima iz kolektivnih ugovora. Informiranost članica i članova unaprijeđena je i izradom džepnih izdanja kolektivnih ugovora za tri poduzeća: HAC, ARZ i Hrvatske ceste. Razvoju sindikalne infrastrukture u dijelu sindikalne edukacije doprinio je posjet austrijskoj sindikalnoj središnjici ÖGB, gdje su se predstavnici NCS-a informirali o obrazovnim programima koje ÖGB organizira i provodi.

 

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Nezavisnog cestarskog sindikata.