Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbila je žalbu zajednice ponuditelja u kojoj su austrijski Kapsch trafficCom AG i osječka tvrtka Spinne Traffic na odluku Hrvatskih autocesta o izboru konzorcija slovačkog Sky Tolla i češkog TollNeta za ugradnju novog sustava naplate na autocestama HAC-a Bina Istre i Autoceste Zagreb-Macelj. Komisija je odluku objavila u četvrtak, iako na Rješenju stoji datum 18. ožujka, što znači da je odluka donesena još prije mjesec dana, ali se očito čekalo da prođu izbori kako bi se odluka objavila.

Tri žalbena navoda

Austrijski Kapsch trafficCom žalio se po tri osnove - tvrde da neki od predloženih stručnjaka izabranog konzorcija nemaju potrebnu razinu obrazovanja, da neki stručnjaci nikada nisu radili na sustavu naplate kakav se namjerava primijeniti na autocestama u Hrvatskoj, te da naručitelj, odnosno HAC, nije izvršio provjeru integriteta.

DKOM je odbacio sva tri navoda, a najzanimljivija je druga točka, u kojoj Austrijanci osporavaju broj bodova koji je slovačko-češki konzorcij dobio na ime iskustva predloženih stručnjaka. Naime, tvrde kako predloženi stručnjaci nikad nisu radili na sustavima naplate cestarine koje traži HAC, a to je naplata uz pomoć ENC uređaja ili snimanja registarskih tablica.

Austrijski Kapsch zapravo tvrdi kako je slovačko-češki konzorcij na natječaju ponudio sustav koji HAC uopće nije tražio, ali je ipak odabran. Tako je u žalbi navedeno da su slovačko-češki stručnjaci radili na sustavu naplate cestarine na temelju satelitske tehnologije. U tom sustavu, navodi se u žalbi, ne postoje naplatne točke duž autocesta, nego isključivo kontrolne, dok je, kako se nadalje tvrdi u žalbi, HAC u dokumentaciji tražio stručnjake s iskustvom u implementaciji sustava temeljenog na naplatnim, a ne kontrolnim točkama.

Satelitska tehnologija

No u ocjenjivanju ponuda, prema žalbi, HAC je u tom dijelu ponuditelju dao maksimalan broj bodova iako njihovi stručnjaci imaju isključivo reference za sustave s kontrolnim točkama, umjesto naplatnima. Kapsch tvrdi da je HAC u natječajnoj dokumentaciji predvidio bodovanje iskustva stručnjaka isključivo prema broju naplatnih točaka u sustavu naplate cestarina slobodnog protoka s više voznih trakova, a odabrana je ponuda koja uključuje stručnjake koji su sudjelovali u tri projekta u Slovačkoj i Češkoj koji se temelje na satelitskoj tehnologiji (GNSS), koja podrazumijeva naplatu cestarine na temelju stvarno prijeđene udaljenosti snimljene uz pomoć elektroničkog uređaja u vozilu koji bilježi sve potrebne podatke za naplatu cestarine praćenjem satelitskog signala. Ukratko, tvrdi se kako te osobe nemaju nikakvo iskustvo s tehnologijom koju traži HAC.

Analizirajući opširna obrazloženja naručitelja, žalitelja te odabranog ponuditelja, Komisija je utvrdila da naručitelj u dokumentaciji o nabavi nije specificirao što obuhvaća pojam "naplatne točke", da između stranaka nije sporno da slovački i češki elektronički sustav naplate koristi više tehnologija, između kojih i DSRC tehnologiju koja nije primarna, za koju je i vještak kojeg je angažirao žalitelj potvrdio da ima naplatne točke, zatim da je naručitelj učinio provjeru podataka iz životopisa predloženih stručnjaka kod druge ugovorne strane iz predmetnih ugovora kojima je potvrđena istinitost činjenica da slovački i češki sustav naplate imaju svaki po više od 30 naplatnih točaka te da je odabrani ponuditelj u žalbeni spis dostavio detaljne potvrde izdane od druge ugovorne strane kojima se dodatno opisuje svaki sustav i potvrđuje da slovački i češki elektronički sustav naplate cestarine imaju svaki po više od 30 naplatih točaka. Njen konačni zaključak je da slovačko-češki ponuditelj dokazao da ispunjava tražene uvjete te je žalbeni navod proglašen neosnovan.

Austrijski Kapsch sada ima 30 dana za pokretanje upravnog spora pred Visokim upravnim sudom. Ako žalbe ne bude, slijedi potpis ugovora između HAC-a i konzorcija slovačkog Sky Tolla i češkog TollNeta koji je na natječaju ponudio ugradnju novog sustava za 79,9 milijuna eura bez PDV-a.