Članice i članovi od sada se o radu svojih podružnica i Sindikata mogu informirati i putem nova dva kanala: web aplikacije (intraneta), kojoj članovi mogu pristupiti klikom na oglas "NCS komunikacijska platforma" na naslovnici internetske stranice NCS-a, te mobilne aplikacije - "NCS mreže", koju članovi mogu preuzeti na svoje pametne telefone i koristiti u skladu s Uputama za korištenje komunikacijske platforme. Za pristup objema aplikacijama članovi koriste iste pristupne podatke: odabir podružnice kojoj pripadaju, unos svoje šifre radnika i lozinke koju sami biraju.  

Mobilna i web aplikacija namijenjene su članovima i članicama Nezavisnog cestarskog sindikata radi ostvarivanja brže komunikacije sa sindikalnim povjerenicima i povjerenicama, jednostavnijeg pristupa informacijama o radu Sindikata te efikasnijeg ostvarivanja prava koja proizlaze iz članstva u Sindikatu kao što su dobivanje sindikalne pozajmice, pozajmice iz Kase uzajamne pomoći i dr. U web aplikaciji "NCS komunikacijska platforma" članice i članovi mogu pronaći korisne dokumente i kontakte, a putem mobilne aplikacije brže i jednostavnije komunicirati s povjerenicima te ostvarivati prava na sindikalnu pozajmicu, pozajmicu iz KUP-a i sl.

Za sve dodatne informacije i korisničku podršku molimo članove da se obrate svom sindikalnom povjereniku.

 

Objavljeni sadržaj isključiva je odgovornost Nezavisnog cestarskog sindikata.